Webinar ledenwerving "Van kennismaking naar lidmaatschap"
Woensdagavond 19 mei houden we een Webinar ledenwerving ‘Van kennismaking naar lidmaatschap’ Alle verenigingen hebben per e-mail, o.a. via het secretariaat, een uitnodiging met deelnamelink voor de online sessie ontvangen.
Inhoud van de bijeenkomst
We hebben Sven Groot (sportparticipatie NTTB), verenigingsondersteuner en uitvoerder van vele ledenwerftrajecten, gevraagd om zijn kennis over het thema ledenwerving met de aanwezigen te delen. Het behouden van eigen leden heeft voor veel clubs de hoogste prioriteit gehad afgelopen jaar, echter gezien de huidige ontwikkelingen en de noodzaak van een jaar lang weinig instroom zullen verenigingen op een gegeven moment de focus meer moeten verleggen naar ledenwerving. Om, wanneer het allemaal weer kan, in de startblokken klaar te staan is er voorbereiding nodig.

We

Afdelingscompetitie Limburg, hoe gaan we verder?
Op 21 april vond het overleg van de competitieleiders van de verenigingen plaats. 18 van de 24 verenigingen met teams in de afdelingscompetitie waren bij het online overleg aanwezig.
Inventarisatie
Voorafgaand aan het overleg vulden 20 verenigingen vulden de inventarisatie in.
Conclusies

Het overgrote deel van de verenigingen geeft de voorkeur aan het opnieuw starten van de competitie in september 2021 met eenzelfde opzet als in september 2020.
De indeling wordt opnieuw gemaakt op basis van teamrating.
De verenigingen dienen de teams voor 1 augustus 2021 aan te melden. De verenigingen verwachten dat het aantal teams niet drastisch lager zal zijn (in vergelijking met vorig jaar) bij het opnieuw samenstellen en aanmelden van teams.
De afdeling gaat het

Op 19 april 2021 overleed plotseling op 80-jarige leeftijd Jan Hendriks.

Jan was een bekende in het Limburgse tafeltennislandschap. We zullen deze "Destatec" man in hart en nieren gaan missen.

Bijgaand de tekst namens het bestuur van Destatec. (Klik hiervoor op de afbeelding.)

Hervatten of opnieuw beginnen? En wanneer dan wel?
Op 26 maart 2021 hebben de verenigingen een e-mail en brief van het hoofdbestuur van de NTTB ontvangen. In deze brief werd beschreven dat de competities, zowel landelijke als afdelingscompetitie niet hervat worden.

Helaas is in die brief niet goed naar voren gekomen dat de NTTB Afdeling Limburg een afwijkend standpunt heeft ten aanzien van het wel of niet hervatten van de afdelingscompetitie op zaterdag voor jeugd en senioren. Daarom hebben we de verenigingen direct na de brief van het hoofdbestuur een bericht gestuurd met de zienswijze van de afdeling Limburg.
Standpunt NTTB afdeling Limburg
De afdeling Limburg gaat er ook vanuit dat de kans op uitspelen van de najaarscompetitie 2020 voor de zomer minimaal is.