Eind februari van start met 21 deelnemers

De werving in het najaar van 2020 gericht op de doelgroep 14 tot 25 jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar liefst 21 deelnemers starten op zondag 28 februari met de opleiding TT-2. De eerste bijeenkomst is in verband met coronamaatregelen omgezet naar een online bijeenkomst.

Van de 21 deelnemers zijn maar liefst 17 Limburgse jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 14 tot 25 jaar. Daarnaast zijn er twee Limburgers die ouder dan 25 jaar zijn en nemen er twee jongens (onder 25) uit Noord-Brabant deel.

Door de grote hoeveelheid deelnemers is besloten om twee groepen te formeren om de kwaliteit en persoonlijke aandacht te kunnen blijven garanderen.

Door een mooie inzet van provinciale subsidie en landelijke en lokale sportakkoorden, alsmede een goede samenwerking tussen bondsbureau, afdeling Limburg, gemeentes en provincie Limburg is de financiële bijdrage voor de deelnemers c.q. verenigingen heel laag.

Volgens planning zullen de deelnemers de opleiding in de zomer afronden. De coronamaatregelen moeten dit dan wel toestaan.

Alle deelnemers, veel succes!!