Table Stars

In het najaar van 2021 wil de regio Limburg samen met de verenigingen Table Stars projecten opstarten.

In Table Stars in Limburg versie juni 2019 staan de mogelijkheden en voorwaarden voor de clubs en de opzet van de projecten benoemd. De opzet wordt nog ietwat aangepast. De verenigingen zullen zelf een belangrijke rol in gaan nemen, zowel bij het geven van de lessen, maar zeker ook bij de naschoolse opvang. In februari volgt hierover nog aanvullende informatie.

Voor Table Stars projecten kunt u contact op nemen met de afdelingsondersteuner.

meer informatie over Table Stars in de regio Limburg