Werkplannen NTTB regio Limburg

De regio Limburg stelt jaarlijks een werkplan op.

Lopend jaar

  • Het actuele werkplan is terug te lezen op de website.
werkplan 2021 (versie 1.1 – januari 2021)
  • In de loop van het jaar worden er updates (status, aanpassingen, toelichting) geplaatst.
update (nog niet beschikbaar, verwachte publicatie 5 mei)

Komend jaar

  • Vanaf maart wordt er gewerkt aan het plan voor het komende jaar.
  • cyclus/proces en overlegmomenten
cyclus/proces werkplan 2022: proces en overlegmomenten
  • Status: Fase 1