Werkplan 2021

Onderstaand het werkplan zoals dat per januari 2021 gold (versie 1.1).

Het werkplan 2021 is een integraal plan van twee (afzonderlijke) plannen:

Sporttakplan 2021 (Sporttakplatform Tafeltennis Limburg) – Provincie Limburg

Activiteitenplan 2021 NTTB Afdeling Limburg – NTTB

 

Beide plannen worden afzonderlijk en op een verschillend moment ingediend om voldoende budget te genereren voor het uitvoeren van activiteiten om zodoende de gestelde doelen te realiseren.

Voor het gehele plan geldt dat tijdens het opstellen van de plannen nog veel onzekerheid was over de gevolgen van de coronapandemie voor tafeltennis in Limburg. Bij alle plannen en doelstelling moet dat in het achterhoofd gehouden worden.

 

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Speerpunten

Waar ligt de focus op?

Activiteiten

Hoe gaan we dat bereiken?

 
  • basisactiviteiten