Hervatten of opnieuw beginnen? En wanneer dan wel?

Op 26 maart 2021 hebben de verenigingen een e-mail en brief van het hoofdbestuur van de NTTB ontvangen. In deze brief werd beschreven dat de competities, zowel landelijke als afdelingscompetitie niet hervat worden.

Helaas is in die brief niet goed naar voren gekomen dat de NTTB Afdeling Limburg een afwijkend standpunt heeft ten aanzien van het wel of niet hervatten van de afdelingscompetitie op zaterdag voor jeugd en senioren. Daarom hebben we de verenigingen direct na de brief van het hoofdbestuur een bericht gestuurd met de zienswijze van de afdeling Limburg.

Standpunt NTTB afdeling Limburg

De afdeling Limburg gaat er ook vanuit dat de kans op uitspelen van de najaarscompetitie 2020 voor de zomer minimaal is. De coronamaatregelen blijken moeilijk te voorspellen en dat geldt ook voor de situatie na de zomer. Dat is één van de redenen om nu nog geen besluit te nemen hoe de competitie te hervatten zodra dat mogelijk is. Voor ons is het nog steeds een mogelijkheid om de najaarscompetitie 2020 uit te spelen. Als dat niet voor de zomer kan, is het wellicht een optie om dit in september te doen. Nu kunnen we niet inschatten hoe de situatie in september is. Daarbij is het wellicht ook mogelijk om tot begin juli te spelen. (De zomervakantie valt dit jaar erg laat in Zuid-Nederland.)

De voorjaarscompetitie 2020 is niet uitgespeeld, de najaarscompetitie is (nog) niet uitgespeeld en we willen vooralsnog niet het risico nemen om in het najaar 2021 nog een keer opnieuw te starten en dan wellicht weer niet uit kunnen spelen.

Het belangrijkste argument om nu nog niet te besluiten hoe en wanneer de competitie te hervatten is het ontbreken van de mening van de verenigingen! De afdeling wil de mening van de verenigingen eerst peilen alvorens een keuze te maken.

Om de meningen van de verenigingen te peilen organiseren we op woensdag 21 april (aanvang 19.30 uur) een online overleg met de verenigingen. We hopen dat alle verenigingen (met teams in de afdelingscompetitie) hier aan deelnemen.

Op 3 april hebben de verenigingen een toelichting ontvangen met daarin enkele opties om de competitie te vervolgen. We hechten er waarde aan dat de competitieleiders van de verenigingen deze delen met de teams/leden, zodat de vereniging een goed beeld heeft hoe de spelers denken over het vervolg van de competitie. Dit beeld kan dan tijdens het overleg op 21 april geschetst worden. Ook willen we een beeld krijgen of teams uit het najaar 2020 een jaar later nog ongewijzigd verder kunnen spelen.

Aan de verenigingen hebben we middels de e-mail van 3 april gevraagd om een inventarisatie in te vullen met betrekking tot het vervolg van de afdelingscompetitie. Het is belangrijk dat de vereniging daarvoor de teams/leden raadpleegt.

We hopen na de inventarisatie en het overleg op  21 april samen tot een breed gedragen keuze komen hoe de competitie te vervolgen.

(Voor de door de weekse duocompetitie senioren in Zuid-Limburg en recreantencompetitie in Noord-Limburg is ook nog geen keuze gemaakt omtrent hoe en wanneer deze te vervolgen. Deze competities worden echter niet in de brief van het Hoofdbestuur van de NTTB genoemd.)

 

NTTB afdeling Limburg

Werkgroep competitiezaken

Afdelingsbestuur


vervolg afdelingscompetitie, hoe gaan we verder