Afdelingscompetitie Limburg, hoe gaan we verder?

Op 21 april vond het overleg van de competitieleiders van de verenigingen plaats. 18 van de 24 verenigingen met teams in de afdelingscompetitie waren bij het online overleg aanwezig.

Inventarisatie

Voorafgaand aan het overleg vulden 20 verenigingen vulden de inventarisatie in.

Conclusies

  1. Het overgrote deel van de verenigingen geeft de voorkeur aan het opnieuw starten van de competitie in september 2021 met eenzelfde opzet als in september 2020.
  2. De indeling wordt opnieuw gemaakt op basis van teamrating.
  3. De verenigingen dienen de teams voor 1 augustus 2021 aan te melden. De verenigingen verwachten dat het aantal teams niet drastisch lager zal zijn (in vergelijking met vorig jaar) bij het opnieuw samenstellen en aanmelden van teams.
  4. De afdeling gaat het verzoek bij ‘landelijk’ neer leggen om ook de opgave van de landelijke teams naar achter te schuiven (1 juli in plaats van 1 juni).Toevoeging 26-4-2021: Er heeft ondertussen al contact plaatsgevonden en 1 juli is de verwachte datum voor opgeven landelijke teams.
  5. Het deels uitspelen van de competitie van het najaar 2020 wordt niet ondersteund door de verenigingen. Eén lijn trekken geeft duidelijkheid.
  6. Randzaken als kantine, mondkapjes, gesloten kleedlokalen, e.d. moeten niet meegenomen worden in de afweging om te starten in september. Liever spelen met beperkingen als niet spelen is het motto. (Enkele verenigingen hebben overigens wel moeite met spelen terwijl bijvoorbeeld kantine gesloten is of mondkapjes tijdens vervoer noodzakelijk zijn.)
  7. Het aantal ‘afhakers’ verschilt per vereniging, maar maakt uitspelen van eerder gestarte competitie is daarmee lastig en ongewenst.
  8. De verenigingen ondersteunen initiatieven om voor september wel al een wedstrijdaanbod te creëren. Dit op vrijwillige basis. Over de vorm is niet concreet gesproken.

In principe maakt het afdelingsbestuur in overleg met de werkgroep Competitiezaken een (definitieve) keuze hoe de competitie te vervolgen. Deze keuze zal in het verlengde van bovenstaande conclusies liggen, tenzij de ontwikkelingen van de coronapandemie daar aanleiding toe geven.

De voorlopige data voor de najaarscompetitie zijn ook bekend. Zie link hieronder.

NTTB afdeling Limburg


2021-04-26 mededelingen competitieleider – data afdelingscompetitie najaar 2021