Webinar ledenwerving “Van kennismaking naar lidmaatschap”

Woensdagavond 19 mei houden we een Webinar ledenwerving ‘Van kennismaking naar lidmaatschap’ Alle verenigingen hebben per e-mail, o.a. via het secretariaat, een uitnodiging met deelnamelink voor de online sessie ontvangen.

Inhoud van de bijeenkomst

We hebben Sven Groot (sportparticipatie NTTB), verenigingsondersteuner en uitvoerder van vele ledenwerftrajecten, gevraagd om zijn kennis over het thema ledenwerving met de aanwezigen te delen. Het behouden van eigen leden heeft voor veel clubs de hoogste prioriteit gehad afgelopen jaar, echter gezien de huidige ontwikkelingen en de noodzaak van een jaar lang weinig instroom zullen verenigingen op een gegeven moment de focus meer moeten verleggen naar ledenwerving. Om, wanneer het allemaal weer kan, in de startblokken klaar te staan is er voorbereiding nodig.

We hebben Sven ook specifiek gevraagd om in te gaan op de volgende vragen: Hoe organiseer je een goed ledenwerftraject? Wat is het succes van een goede (school)clinic? Hoe krijg je de geïnteresseerden van een ledenwerfactiviteit naar je vervolgaanbod op de club en wat organiseer je dan? Wat biedt je de potentiële leden aan totdat ze lid worden van de club?

Wil jij ook deelnemen, maar heb je niet alle informatie via de vereniging ontvangen, dan kun je ook contact opnemen met de afdelingsondersteuner.

NTTB afdeling Limburg