Wij zijn op zoek naar jou

Zoals onlangs aangekondigd start er binnenkort een Tafeltennistrainer 2 opleiding in de afdeling Limburg. We spitsen deze opleiding toe op beginnende trainers in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. (Ben je wat ouder, meld je dan toch. We kijken naar een passende oplossing.)

Tafeltennistrainer 2

Tafeltennistrainer 2 is een echte trainersopleiding. Er wordt opgeleid tot trainer, met name jeugdtrainer. Men leert hier onder andere basiszaken over pedagogiek, didactiek, leiding geven en het voorbereiden en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan. Daarnaast worden natuurlijk ook de basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis geleerd.

  • De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast lopen de deelnemers stage en voeren ze een aantal opdrachten uit.
  • De eerste bijeenkomsten willen we in de winterperiode plannen, waarna de opleiding in het voorjaar 2021 door loopt en op die manier hopen we de opleiding voor of tijdens de zomer 2021 afgerond te hebben. Hierbij zal er uiteraard rekening gehouden moeten worden met maatregelen rondom corona.
  • Locatie(s) en tijdstippen worden in overleg met de deelnemers gekozen.
  • De stage zal waarschijnlijk in het voorjaar plaatsvinden.

Er hebben zal een aantal jongeren gemeld voor de trainersopleiding. Daarnaast zijn er vast meer jongeren, die het leuk lijkt om (mee) training te geven bij de vereniging. De opleiding Tafeltennistrainer 2 (TT-2) is hiervoor geschikt.

Vooropleiding?

Een vooropleiding is niet noodzakelijk. Afhankelijk van leeftijd en tafeltenniservaring wordt op individueel niveau gekeken of een vooropleiding wenselijk is.

Kosten?

De kosten voor een TT-2 opleidingen bedragen 658,50 (inclusief verplichte lesboeken). Met de actuele subsidieregelingen is dit bedrag helemaal of in ieder geval grotendeels terug te vragen. Hiervoor verwijzen we naar het nieuwsbericht van 12 oktober.

Aanmelden is heel eenvoudig. Je stuurt een mail naar de afdelingsondersteuner en geeft aan deel te willen nemen. Vermeld in het bericht

  • naam
  • vereniging
  • leeftijd
  • bondsnummer
  • telefoonnummer

Na je aanmelding nemen we contact met je op om een en ander te bespreken.