vooraankondiging:

Trainers opleiden essentieel voor de continuïteit van de vereniging!

Elke twee, drie jaar organiseert de NTTB afdeling Limburg een TT-2 opleidingen in de afdeling. Dit jaar kiezen we om de opleiding te richten op een speciale doelgroep.

Trainersopleiding voor jongeren!

In de winterperiode en het voorjaar van 2021 organiseert de NTTB een trainersopleiding speciaal voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar.

Een aantal jongeren heeft kenbaar gemaakt graag een trainersopleiding te willen volgen. Daarnaast zijn er vast meer jongeren, die het leuk lijkt om (mee) training te geven bij de vereniging. De opleiding Tafeltennistrainer 2 (TT-2) is hiervoor geschikt.

Tafeltennistrainer 2

De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast lopen de deelnemers stage en voeren ze een aantal opdrachten uit.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst zullen verspreid in de winter en het voorjaar 2021 plaatsvinden.

Locatie(s) en tijdstippen worden in overleg met de deelnemers gekozen.

De stage zal ook in die periode plaatsvinden. Het doel is om de opleiding voor of tijdens de zomer 2021 afgerond te hebben.

Vooropleiding?

Een vooropleiding is niet noodzakelijk. Afhankelijk van leeftijd en tafeltenniservaring wordt op individueel niveau gekeken of een vooropleiding wenselijk is.

Kosten?

De kosten voor een TT-2 opleidingen bedragen 658,50 (inclusief verplichte lesboeken). Met onderstaande subsidieregeling is dit bedrag helemaal of in ieder geval grotendeels terug te vragen.

Subsidie mogelijkheden

  • De provincie Limburg heeft per vereniging € 500 subsidie klaarliggen. meer info
  • De meeste gemeentes hebben subsidiemogelijkheden via het lokale sportakkoord.
  • Mochten bovenstaande subsidie nog niet toereikend zijn heeft de NTTB Limburg nog de stimuleringsregeling.

Zowel de provinciale subsidie als subsidiemogelijkheden via lokale sportakkoorden zijn ook voor andere opleidingen inzetbaar!! Maak gebruik van de subsidie.

De komende week zullen we extra informatie en wervingsmaterialen over de TT-2 opleiding naar de verenigingen toesturen. Tevens zal er via social media geworven worden.