Met de versoepeling per 5 juni wordt tafeltennis weer goed uitvoerbaar in Nederland. Er zijn nog wel wat beperkingen, maar we kunnen weer allemaal relatief normaal trainen. Laten we met z’n allen van de mogelijkheden gebruik maken, maar ons daarbij realiseren dat het nog niet ‘normaal’ is.

Corona, status 5 juni:

 • Groepslessen en dus ook (gerichte) trainingen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Reservering, registratie en gezondheidscheck blijven verplicht.
 • Kantine, kleedlokalen en douches mogen weer gebruikt worden. Hiervoor zijn wel behoorlijk wat aanvullende regels. Zie verderop.
 • Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen. Dit is vooral van toepassing bij het komen, weggaan en tijdens verplaatsingen. Het mondkapje mag af tijdens het sporten.
 • Er mogen maximaal 50 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn.
 • Externe wedstrijden zijn voor jeugd weer toegestaan. Voor senioren nog niet. Wel mogen zij intern wedstrijden spelen.
 • Toeschouwers mogen nog steeds niet aanwezig zijn (zowel tijdens trainingen als wedstrijden)

Als basis voor de consequenties m.b.t. tafeltennis van de nieuwe coronamaatregelen per 5 juni dient het algemeen protocol verantwoord sporten versie 030621 van het NOC*NSF.

Via de vragen en antwoorden op de website van NOC*NSF worden een aantal grijze / vage gebieden toegelicht en dat biedt een aantal praktische handvatten voor de verenigingen. Zie link onderaan deze pagina.

Mondkapje

Bij binnenkomst en het verlaten van de accommodatie is een mondkapje voor 13+ verplicht. Doe dit ook voor de beeldvorming. Andere mensen vinden het vreemd als ze mensen de tafeltennisaccommodatie binnen zien gaan zonder mondkapje.

Tijdens het tafeltennissen mag het mondkapje afgedaan worden. In de kantine mag het mondkapje af op het moment dat iemand op een vaste zitplaats zit. In de protocollen is geen info over mondkapjes in het kleedlokaal genoemd. Het lijkt logisch dat een mondkapje in het kleedlokaal niet verplicht is.

Verenigingen en financiële gevolgen

De TASO-regeling is voor veel verenigingen de belangrijkste regeling. De aanvraag voor Q1 staat open!

“De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021.”

meer info TASO

Voor de actuele informatie m.b.t. financiële steun aan vereniging is ook informatie te vinden op de pagina van de NTTB:

financiële compensatieregelingen voor verenigingen in een interactief overzicht

Competitie

Tijdens het overleg met de competitieleiders van de verenigingen bleek een overduidelijke meerderheid voor een nieuwe start in september. Het is de insteek om de competitie dan opnieuw in te delen er van uitgaand dat de coronamaatregelen t.z.t. competitie mogelijk maken. Voor meer informatie … zie eerdere berichtgeving.

Toernooien

Er mogen per 5 juni weer wedstrijden voor jeugd georganiseerd worden. Momenteel wordt gekeken naar haalbaarheid en zal de afdeling zeker initiatieven ontwikkelen en misschien nog wel belangrijker initiatieven van verenigingen ondersteunen.

Reservering en registratie tijdens trainingen

Registratie van aanwezigen is verplicht. Bij (groeps)trainingen kunnen daarvoor deelnemerslijsten volstaan. (Zie hiervoor FAQ van NOC*NSF.) Reservering is ook verplicht. Dit kan op allerlei manieren georganiseerd worden. De Pingpongbaas App kan hiervoor een prima hulpmiddel zijn, maar ook groepsapps kunnen helpen. We adviseren verenigingen goed na te denken over de reservering van tafels en organisatie. Bedenk dat je niet met een oneven aantal in de speelzaal kunt zijn. Wellicht is de Pingpongbaas App met verenigingsdashboard een optie. 

Accommodatie

 • Kleedlokalen (en douches) zijn gesloten. (Zorg voor een goede controleren op legionella bij de ingebruikname van de douches.)
 • Kantine mag gebruikt worden.

Aanvullende regels met betrekking tot sportkantines en terrassen:

 • Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur.
 • Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht.
 • Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan.
 • Zelfbediening is niet toegestaan.
 • Zowel in de sportkantine al op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

De laatste regel is zichtbaar afgeleid van de horecaregels. Met betrekking tot de praktische toepassing voor sportkantines, in ons geval kantine van de tafeltennisaccommodatie, betekent dit dat het niet de bedoeling is dat je met meer dan 4 personen, die niet uit één huishouden komen, aan één tafel gaat zitten. (Reservering heb je al voor het trainen gedaan, toch?)

Algemeen

Bestaande maatregelen (registratie, 1,5 meter, handen wassen, e.d.) blijven natuurlijk ook van toepassing!

Het Algemeen protocol verantwoord sporten versie 5 juni is in de bijlage terug te vinden.

 

Succes!

 


algemeen sportprotocol verantwoord sporten NOC*NSF

Coronavirus en sport: veel gestelde vragen en antwoorden NOC*NS