Corona, status 29 september:

  • Kantine gesloten
  • Geen toeschouwers
  • Hoe zit het met ventilatie?
  • Registratie van bezoekers
  • Protocollen van verenigingen

Als basis voor de nieuwe coronamaatregelen per 29 september dient het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

Via de vragen en antwoorden op de website van NOC*NSF worden een aantal grijze / vage gebieden toegelicht en dat biedt een aantal praktische handvatten voor de verenigingen. Zie link onderaan deze pagina.

Kantine gesloten …

Per 29 september is de kantine van de speellocaties gesloten. De fysieke ruimte hoeft daarmee niet afgesloten te zijn, maar dient niet als kantine (met verstrekken van eten en drank) in gebruik te zijn. Onder voorwaarden mogen er echter wel een beperkt aantal mensen verblijven. Zelfs kan in een aantal gevallen de koffie automaat gebruikt worden.

In de vragen en antwoorden van NOC*NSF staan o.a. onderstaande situaties beschreven.

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is de komende drie weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.
Wat is de definitie van horeca en van sportkantine? Wat met horecagelegenheden zoals bijv op de golfbanen, havens en in tenniscentra?
In de lokale noodverordeningen wordt gesproken van ‘eet- en drinkgelegenheden’ op of bij een sportaccommodatie. Commerciële uitbaters vallen daar ook onder. Net als horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders.
Grijs gebied zijn de restaurants met een diffuse functie, bijvoorbeeld deels voor een kinderboerderij, deels voor een manege, etc. In dat geval in overleg met lokaal gezag treden.

Degenen die ondersteunend nodig zijn voor de sportbeoefening (zo beperkt mogelijk) aanwezig op de accommodatie. Mogen deze vrijwilligers wel gebruik maken van een koffiezetapparaat in de sportkantine?

Als er maar geen horecapersoneel is. Maar even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie pakken uit een automaat is mogelijk.

Teams in onze topcompetities trainen vaak twee keer op een dag en verblijven dan tussendoor in het clubhuis (rust en lunch/diner). Is het mogelijk om in de sportkantine/clubhuis tussen de trainingen door te rusten en meegenomen eten kunnen nuttigen?

Het is mogelijk de sportkantine hiervoor te gebruiken. Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en toeschouwers, GEEN drukte en de horeca blijft gesloten.
Wees voorzichtig hiermee in de beeldvorming (letterlijk langslopende personen), het kan overkomen alsof de sportkantine als horeca wordt gebruikt.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken?

Het is mogelijk de sportkantine te gebruiken voor: wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer, operationeel commissie overleg, trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters), verenigingszaken (ALV’s etc.)
Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en publiek, GEEN drukte. Wel het zoveel mogelijk door laten gaan van verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan de sport. Zolang het horeca gedeelte gesloten blijft.

Geen toeschouwers …

Zonder functie is aanwezig zijn bij een wedstrijd niet toegestaan. Indien een niet-spelers/speelsters een functie is kan hij/zij wel bij de wedstrijd aanwezig zijn:

  • Coach
  • Chauffeur
  • Toezichthouder
  • Organisator
  • Niet-spelend teamlid

Zijn de logische functies waardoor iemand aanwezig mag zijn. Geadviseerd wordt om het hier dan ook bij te laten. Bij één team kunnen overigens wel coach én chauffeur aanwezig zijn (zeker als de coach niet kan of wil rijden).

In de vragen en antwoorden van NOC*NSF staan onderstaande situatie beschreven.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot we weer terugrijden, ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Ik rijd mijn kind naar een sportlocatie buiten mijn eigen woonplaats. Mag ik blijven kijken?

Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Bij onze sport is niet iedereen uit hetzelfde team op hetzelfde tijdstip klaar met een sportactiviteit zoals een wedstrijd. Is het mogelijk om als teamlid bij mijn team te blijven?

Het is logisch dat binnen je sport de verplichting geldt dat het hele team pas klaar is als de laatste wedstrijd is gespeeld, dan is dat ook nu het geval. Zorg dat je als team bij elkaar blijft en met elkaar de richtlijnen volgt.

Mogen geblesseerde spelers bij een sportactiviteit van hun eigen team aanwezig zijn om de wedstrijd/training te zien?

Weeg belang en risico hierin goed tegen elkaar af. Geblesseerden horen bij een team maar het is wel een contactmoment met ook persoonlijke verplaatsing. En vollere auto’s en ook de 1,5 meter die voor een niet spelend teamlid continue geldig is.

Ventilatie

Per 29 september is er geen wijziging in de maatregelen m.b.t. ventilatie. Over ventilatie zijn nog altijd geen duidelijke richtlijnen. Nu we echter al in de herfst zitten en het buiten steeds kouder wordt, dienen verenigingen zich af te vragen of het nog wenselijk is op de deuren van de speelzaal (wagenwijd) open te zetten. Lage zaaltemperaturen en tocht zijn zorgen voor een erg onbehaaglijk speel- en verblijfklimaat. In de zomerperiode zijn vaak uit voorzorg deuren opengezet. Dit is zeker geen verplichting. In een aantal gevallen wordt het ventilatiesysteem daardoor zelfs ontregeld.

Voldoet de ventilatie?

Als een gehuurde accommodatie niet aan ventilatie-eisen voldoet in het kader van corona, dan voldoet de accommodatie in niet-corona tijden waarschijnlijk ook niet aan de ventilatie-eisen/normen. Laat de verhuurder van de accommodatie in actie komen en de ventilatie verbeteren.

Als de accommodatie eigendom van de vereniging is, is het ook wenselijk om de ventilatie op orde te brengen. Ook daarvoor geldt dat de ventilatie los van coronamaatregelen op orde moet zijn. Indien er kosten gemaakt moeten worden, waarvoor op dit moment niet voldoende financiële middelen voor handen zijn kan er wellicht een beroep gedaan worden op het landelijk steunfonds van de NTTB.

Uit het algemeen protocol verantwoord sporten …

Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd.

In het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente.

Registratie

De meeste verenigingen registreren bezoekers. In een beperkt aantal gevallen worden daarbij de contactgegevens opgenomen. Als de vereniging de contactgegevens niet bijhoudt, ligt er nog een taak op het moment dat er contactonderzoek uitgevoerd moet worden. Het is de vraag of de gegevens dan tijdig achterhaald kunnen worden. Daarbij is men dan afhankelijk van bezoekende verenigingen. Als je daar niet afhankelijk van wilt zijn registreer je zelf telefoonnummer en e-mailadres.

handige hulp …. ikbezoek.nl

Hier kun je zelf een QR code genereren en is ook de privacy in het kader van de AVG geregeld. Bezoekers kunnen dan online registreren.

Coronaprotocollen van de verenigingen

Tot op heden heeft slechts een beperkt aantal vereniging heeft hun coronaprotocol doorgegeven. Deze zijn terug te vinden op de pagina Tafeltennis en corona.

Verzoek aan de verenigingen: Informeer bezoekers en geef de informatie door zodat deze op de website verzameld kan worden.


algemeen sportprotocol verantwoord sporten NOC*NSF

Coronavirus en sport: veel gestelde vragen en antwoorden NOC*NSF

richtlijnen RIVM m.b.t. ventilatie (sport)accommodaties

Rijksoverheid: openbaar en dagelijks leven – sport