Vandaag is het 17 december 2020, de datum vanaf wanneer topsportactiviteiten gericht op de topcompetities onder strikte voorwaarden weer zouden mogen. Het mag dus weer vanaf vandaag, maar of het ook al kan is een andere vraag.

De sport heeft de samenleving beloofd dat de topcompetities en bijbehorende trainingsactiviteiten alleen opgestart worden onder de voorwaarden dat dit veilig kan. Op dit moment wordt deze opstart op veel plekken voorbereid. Bij het inrichten van alle noodzakelijke maatregelen blijkt deze dagen dat dit complexe en veel omvattende maatregelen zijn. Om die uit te kunnen voeren is veel voorbereiding nodig. En dat kost tijd.

Zo is het op veel plekken waar sportteams binnenkort weer kunnen trainen nu nog niet mogelijk om bijvoorbeeld de noodzakelijke en afgesproken testen uit te voeren. Omdat deze er nog niet zijn of omdat de product-protocollen een wijze van afnemen van de testen voorschrijven die op zich zelf ook veel voorbereidingen vergen. Ook de werkzaamheden om te komen tot centrale inkoopvoordelen zijn nog niet afgerond.

Vandaar dat wij er van uitgaan dat voor veel competities zal gelden dat de topsporttrainingen en wedstrijden later dan op 17 december zullen starten. Dat geldt ook voor tafeltennis. De eredivisieverenigingen ontvangen vandaag het Protocol topsportcompetities, waarmee zij aan de slag kunnen met de voorbereidingen.

Kijk hier voor het actuele geldende algemene Sportprotocol.