Op 17 april j.l. overleed op 86-jarige leeftijd een van de bestuurlijke boegbeelden van weleer van de afdeling (Zuid-)Limburg van de Nederlandse Tafeltennisbond. De liefde voor de tafeltennissport  begon bij Jacques Willems in 1948, toen hij, 16 jaar oud, lid werd van DVS (Door Vriendschap Sterk) in Geleen. In de periode 1954-1958 woonde hij in Susteren, alwaar hij met de jeugd aan de slag ging en er een tafeltennisvereniging oprichtte. Na zijn terugkeer naar Geleen zou hij samen met de geestelijkheid in de Kluisparochie aan de wieg staan van TTC Kluis. Alhoewel hij zelf actief speler bleef, lag zijn hart meer bij het besturen en organiseren. Dankzij zijn gedrevenheid, vermogen om mensen te motiveren en te enthousiasmeren ontwikkelde TTC Kluis zich tot een aansprekende vereniging, aanvankelijk provinciaal, later ook landelijk. Onder zijn ‘bewind’ kende de club een grote aanwas bij de jeugd, ontstond er een breed kader aan trainers en begeleiders en werden er door jong en oud aansprekende sportprestaties geleverd. Binnen de afdeling Limburg werd Jacques een bekende figuur, die bekend stond om zijn gedrevenheid, ondernemingslust en duidelijkheid. Men wist wie hij was en wat men aan hem had.

Vlak nadat TTC Kluis gefuseerd was met Geleen ’60 droeg Jacques de voorzittershamer over aan zijn opvolger. Vanwege zijn grote verdiensten werd hij benoemd tot ere-voorzitter van de club. Daarna kwam voor hem ruimte en tijd vrij voor een nieuwe uitdaging. Die vond hij voor een kortere periode in het voorzitterschap van de NTTB afdeling Zuid-Limburg. De jaren voor Jacques begonnen echter ook te tellen, met als gevolg dat hij de ontwikkelingen in het tafeltennis op steeds grotere afstand ging volgen. Aanvankelijk bijna onopgemerkt, maar stilaan duidelijker waarneembaar ging zijn gezondheid achteruit en kwam hij steeds meer af te staan van de wereld waarvan hij, energiek en  fanatiek als hij was, vele jaren deel had uitgemaakt.

Zowel de Limburgse tafeltenniswereld als TTC Kluis verliezen in hem een markante figuur die organiseren, besturen en ondernemen in het bloed zat. Hij ruste in vrede.

Namens TTC Kluis, John Bocken