In 2021 zijn vanuit het project acht pilotclubs gestart met het vernieuwde materiaal, spelregels en leskaarten om het schuiftafeltennis uniform te maken.
Dit jaar kunnen we opnieuw verenigingen gaan ondersteunen!

Voor verenigingen die al aanbod hebben voor sporters met een beperking of verenigingen die juist met deze doelgroep aan de slag willen gaan, is schuiftafeltennis zeer geschikt om nieuwe leden te werven.

Met schuiftafeltennis kunnen mensen zonder ervaring op een laagdrempelige manier kennis maken met de tafeltennissport en daarmee jouw vereniging, naast dat het de  mogelijkheid biedt om tafeltennis aan te leren. Schuiftafeltennis is een spelvorm maar kan voor sporters een opmaat zijn naar het reguliere tafeltennis.

De komende periode kunnen wij nog zeven verenigingen voorzien van een compleet schuiftafeltennis set. Dit mede dankzij de samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation (DKF), trotse partner van het schuiftafeltennisproject.

Eén complete set bestaat uit de nieuwste schuifranden, een speciale netpost, zes verschillende schuifbatjes en de officiële ballen voor wedstrijden. Deze set heeft een waarde van € 687,00.
Verenigingen die willen meedoen kunnen middels een eigen bijdrage* van €250,- deze complete set ontvangen!

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een complete set:

  1. De vereniging wil inzetten op ledenwerving om de huidige doelgroep uit te breiden en/of met een nieuwe doelgroep aan de slag te willen en kunnen gaan.
  2. Er is een trainer en/of begeleider bereid om een workshop schuiftafeltennistrainer bij te wonen.
  3. De vereniging geeft ons feedback over spelvormen en spelregels
  4. De vereniging verzorgt beeldmateriaal (foto of video) die de NTTB mag gebruiken ter promotie van schuiftafeltennis.
  5. De vereniging zet van social media en lokale/regionale media in om het schuiftafeltennis in eigen regio te promoten
  6. De vereniging staat open om samen te werken met instanties in de buurt die ook met schuiftafeltennis aan de slag willen gaan.
  7. Deelnemers die lid zijn / worden van de vereniging zijn tevens geregistreerd als NTTB lid

Geïnteresseerd?

Stuur een mail naar projectcoördinator Saskia Meijer meijer@tafeltennis.nl met een motivatie waarom jouw club hiervoor in aanmerking wil komen.

*Heb je vragen over mogelijke financiering voor deze eigen bijdrage, dan denken wij (projectteam schuiftafeltennis en/of medewerkers bondsbureau) hier graag in mee. Het Stimuleringsbudget biedt hiervoor kansen.