De NTTB heeft een landelijk steunfonds. Dit fonds is in 1991 opgericht. Het fonds is bedoeld om verenigingen financieel te ondersteunen bij het verbeteren van hun accommodatie. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van een geldlening van maximaal € 15.000 met aflossing in een periode van maximaal 10 jaar. Over de lening wordt een lage rentevergoeding geheven. Deze is op dit moment 1% per jaar voor nieuwe leningen.

De Fondsbeheerscommissie (FBC) is ingesteld om aanvragen van verenigingen te beoordelen op zowel de technische als de financiële haalbaarheid en op de bijdrage van het project aan de tafeltennissport.

De secretaris-penningmeester van de commissie heeft per 1 januari 2023 zijn functies neergelegd. De commissie bestaat nu uit een voorzitter en een gewoon lid, en wordt bijgestaan door de penningmeester van de NTTB. Vanuit het Bondsbureau van de NTTB is administratieve ondersteuning beschikbaar.

De commissie is dringend op zoek naar een secretaris en naar een penningmeester die per direct het stokje willen overnemen.

Wij vergaderen 1x per jaar fysiek en daarnaast is alle contact via e-mail.

Voorzitter Jacques Derksen: “Het gaat om functies die vrij weinig tijd kosten; het gaat erom dat je bij ontvangst van een aanvraag meekijkt naar de ingediende stukken. Het is wel een rol waarin je betrokkenheid van grote waarde is. Met nieuwe commissieleden kunnen we bovendien werken aan de continuïteit van de werkzaamheden van onze commissie.”

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met de voorzitter van de FBC:
Jacques Derksen
Tel.: 06-81283505
E-mail: derksen@tafeltennis.nl

Kijk voor meer Vacatures: https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/vacatures