Niet alleen een nieuwe jas, maar ook aangepaste inhoud

Goed nieuws. De opleiding Tafeltennisbegeleider 1 is vernieuwd. De opleiding is herschreven en er is door diverse mensen uit de praktijk feedback op gegeven. Het eindresultaat is een compacte opleiding die bestaat uit twee dagdelen (avonden) en een eindopdracht.

doelgroep

De cursus is geschikt voor ouders/verzorgers van jeugdleden, oudere jeugdleden en andere vrijwilligers die aan de slag willen met het begeleiden van de jeugd tijdens competitie en/of toernooien.

Lang Leve de Sportouder

Nu de opleiding TT-1 is aangepast verdwijnt de workshop Lang Leve de Sportouder (LLDSO). Door een andere insteek vanuit NOC/NSF werd deze opleiding veel te duur. Een aantal belangrijke onderdelen van LLDSO is geïntegreerd in TT-1.

Ouders en begeleiders die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan LLDSO worden  aangemoedigd om TT-1 te volgen als uitbreiding op hun eerder opgedane kennis.

Online ten tijde van corona

In de zomer van 2020 zijn er online mogelijkheden om de opleiding te volgen.

TT-1 op de club

In het najaar wil de afdeling Limburg TT-1 bij diverse verenigingen uitzetten. De afdeling kiest daarbij voor een ‘fysieke versie’. Verenigingen die interesse hebben kunnen hiervoor nu al contact opnemen met de afdelingsondersteuner.

 

Op de website van de NTTB is de uitgebreide informatie over Tafeltennisbegeleider 1 te vinden.