De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft in het najaar van 2020 een nieuw beleid ingezet onder het motto: ‘Een bredere basis voor een hogere top!’. De NTTB wil dit bereiken door meer aandacht te genereren voor de ontwikkeling van de verenigingen, zodat de (eerste) opvang van de jeugd op een hoger niveau zal liggen. Hiernaast zal een ruim trainingsprogramma worden aangeboden aan de talentvolle jeugd. Het RTN Limburg is een pilot in dit nieuwe beleid, dat geïnitieerd wordt door de NTTB zelf.

Regionaal TrainingsNetwerk (RTN) Limburg is een belangrijk onderdeel en verbinding met Sporttakplatform Tafeltennis Limburg (SPTL). Provincie Limburg ondersteund SPTL met subsidie middelen. In deze zin sluit het naadloos aan bij het beleid van de bond en bij het meerjaren opleidingsplan. Bij de ontwikkeling van deze pilot wordt nauw samengewerkt met de Provincie Limburg, Cluster Cultuur en Sport.    

Het RTN Limburg wil een stimulerende en professionaliserende invloed hebben op het tafeltennis in Limburg. Hiervoor willen ze zelf organisatorisch een voorbeeld zijn. Het RTN Limburg is een initiatief van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en zal op organisatorisch en financieel gebied worden ondersteund door het NTTB -bondsbureau.

Organisatie en dagelijkse besturing

RTN Limburg wordt bestuurd door een Stuurgroep/Beleidsteam waar de NTTB, Limburgse tafeltennisverenigingen en personen die sterk betrokken zijn bij de tafeltennissport, vertegenwoordigd zijn.

De Stuurgroep bestaat uit:

Achim Sialino, directeur NTTB – Hans Cloostermans, lid TTV Seta – Lucien Scaf (Secretaris) – Jos Meijs, oud -voorzitter en nu weer bestuurslid TTC Kluis – Theo van Gasteren, oud Jeugdinternational en lid van TTV Red Stars. Han Gootzen is als Sporttakplatform (SPTL) Coördinator adviseur van de Stuurgroep

De operationele leiding van RTN Limburg bestaat uit de SPTL Coördinator en de Sporttechnisch Coördinator (hoofdtrainer). De RTN Limburg hoofdtrainer, Anton Pleijsier, is gemiddeld rond de 8-10 uur per week beschikbaar. Anton Pleijsier is jeugdbondscoach geweest en is de huidige trainer van Britt Eerland. Hij zal mede de trainingen verzorgen en is actief in het programma voor de trainers en verenigingsontwikkeling.

Han Gootzen is de SPTL-RTN Limburg Coördinator. Han is oud international en was de eerste Limburger in het Nederlands tafeltennisteam. Daarnaast heeft Han een ruime ervaring in het besturen binnen de (top)sport. Han Gootzen zal vooral de organisatorische- en communicatieve kant van het SPTL / RTN Limburg op zich nemen. Tevens is hij verantwoordelijk voor het opstellen van en de uitvoering van de werkplannen.