Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief namens Sporttakplatform Tafeltennis Limburg.

Namens de NTTB afdeling Limburg, Sporttakplatform Tafeltennis Limburgen RTN Limburg. Deze Nieuwsbrief geeft u veel informatie over de verschillende instanties die gesmeed worden tot een gezamenlijk belang,namelijk die van de Tafeltennissport in Limburg. Wij hebben het voornemen om u periodiek te informeren overontwikkelingen, successen en nieuwe, belangrijke informatie.

Wij wensen u veel leesplezier toe.Tevens wensen wij u gezellige feestdagen toe en gelukkig, gezond en sportief 2022.

Namens de redactie,
Han Gootzen