Geslaagde eerste sessie

Op woensdag 10 juni vond de eerste (openingssessie) van het online platformoverleg plaats. 16 verenigingen namen (in totaal met 21 personen) deel.

Deze eerste online ervaring van platformoverleg is goed bevallen. Enkele personen kwamen niet direct in het goede overleg binnen, maar dat loste zich later ‘vanzelf’ op. Helaas was de verbinding bij enkele personen niet optimaal. Dat proberen we voor de volgende keer te voorkomen. Informatie delen ging (online) prima. En alle deelnemers konden actief meedoen.

Naast het delen van informatie zijn er afspraken gemaakt voor de vervolgsessies van het platformoverleg:

  • woensdag 17 juni 20.30 – 22.00 uur: Training en wedstrijden
  • dinsdag 23 juni 20.00 – 21.30 uur: Ledenwerving jeugd en Table Stars
  • dinsdag 30 juni 20.00 – 21.30 uur: Ledenwerving 50plus en ViTTO

Vanuit een vereniging kunnen verschillende personen deelnemen aan de sessies. Zie verder de kalender voor meer informatie over de verschillende sessies.

Verenigingen die niet aan de openingssessie hebben deelgenomen worden van harte uitgenodigd om toch aan één of meerdere vervolgsessies deel te nemen.

Het doel van platformoverleg

We willen meer en beter informatie delen. Zowel van de afdeling naar de verenigingen, maar ook van de verenigingen naar de afdeling. En misschien nog belangrijker … het delen van informatie van de verenigingen met elkaar.

Er veranderen voortdurend zaken binnen de tafeltenniswereld. Ook komen er steeds nieuwe producten vanuit de NTTB. Het Sporttakplatform Tafeltennis Limburg stelt ons in staat om energie, tijd en geld te steken in talentontwikkeling, sportstimulering en evenementen. Wij willen dit veel dichter bij de verenigingen brengen. Het accent ligt op samen doen. Maar ook samen organiseren, samen bedenken.

Waarom online?

  • In verband met de coronamaatregelen is een fysiek overleg momenteel aan veel richtlijnen gebonden. Dat maakt overleggen onzeker en er zullen ook mensen niet deelnemen omdat zij tot een risicogroep behoren.
  • Daarnaast bespaart online overleg tijd en geld (reistijd en reiskosten). Daardoor neemt het aantal deelnemers wellicht zelfs toe.
  • De ervaring van de afgelopen maanden heeft daarbij geleerd dat online vergaderen een prima manier is om informatie te delen.

Hoe vaak en hoe lang?

We verwachten vier tot zes online bijeenkomsten per jaar te houden. Een sessie duurt maximaal twee uur en vindt plaats in de avond. Het behoort ook tot de mogelijkheden om fysieke sessies te organiseren, zeker als de onderwerpen hierom vragen. (Uiteraard zijn fysieke sessies momenteel nog niet aan de orde.)

Uitnodigingen

Voor de komende drie sessie ontvangt de vereniging (via het secretariaat) een uitnodiging. De vereniging schrijft één of twee deelnemers in voor de diverse sessies. Naast de secretaris van de vereniging ontvangen ook de aangemelde deelnemers de deelnamelink voor elke sessie.

DE AFDELING … DAT ZIJN WE SAMEN !