Coronamaatregelen, status 29 mei

Dit bericht is een update op de berichtgeving van 28 april.

In mei heeft de regering op meerdere momenten versoepelingen op de eerder vastgestelde maatregelen ter vermindering van de verspreiding van het coronavirus bekend gemaakt.

Hieronder volgt hierover aanvullende informatie / update specifiek betreffend de Limburgse Tafeltennisverenigingen.

Verenigingsactiviteiten

 • Tafeltennisverenigingen mogen vanaf medio mei buiten sporten.Diverse Limburgse verenigingen zijn hier actief mee!

 • Het is de verwachting dat per 1 juli er ook weer binnen getafeltennist mag worden. Dit wordt eind juni pas definitief bekend. De komende weken zal er meer duidelijkheid komen over de voorwaarden om binnen te mogen tafeltennissen. Een goede voorbereiding is belangrijk. De verenigingen wordt geadviseerd om daarmee zo snel mogelijk te starten.
 • Per 1 juni vervalt de 1,5 maatregel voor jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten. Dit geld zowel voor buiten- als binnensport!

 • Wij adviseren de verenigingen om alert te zijn op de (preventieve) legionellacontrole. Verenigingen met een eigen clubgebouw zijn daar uiteraard zelf voor verantwoordelijk. Voor verenigingen, die een zaal huren, geldt dat de verhuurder van de accommodatie hiervoor verantwoordelijk is.

Competitie

 • Tot 1 september zijn er geen wedstrijden toegestaan.
 • Na 1 september mogen er hopelijk weer competities opgestart worden.
 • De werkgroep competitiezaken van de afdeling Limburg heeft onder de verenigingen geïnventariseerd over de herstart. Binnenkort zal hierover meer informatie volgen.

Toernooien

 • Tot 1 september zijn er geen wedstrijden toegestaan.
 • Momenteel wordt de planning voor het seizoen 2020-2021 afgerond. Dit overzicht wordt 15 juni gepubliceerd.

Bijeenkomsten

 • De bondsraadsvergadering is verplaatst naar 4 juli (in verband met de verruiming per 1 juli met betrekking tot het aantal personen dat deel kan nemen )
 • De algemene ledenvergadering van de afdeling Limburg vindt plaats op donderdag 9 juli. Als de maatregelen rondom het coronavirus het toelaten zal dit een fysieke bijeenkomst zijn. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan wordt de ALV online gehouden.
 • Alle overleggen vinden momenteel online / digitaal plaats.

 

Op de website van de NTTB is een uitgebreid corona dossier opgenomen. Raadpleeg dit dossier om op de hoogte te blijven.

De laatste brief van de voorzitter van het hoofdbestuur is aan deze pagina toegevoegd.