Corona, status 28 juni: protocol verantwoord sporten ook verder versoepeld en advies NTTB specifiek gericht op tafeltennis

Dit bericht is een vervolg op de berichtgeving van 24 juni

Protocol Verantwoord Sporten

Het protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF is op 26 juni verder aangepast. Versie 6 is aangepast n.a.v. de verdere versoepeling van de coronamaatregelen van het kabinet.

Het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF is leidend.

Belangrijke punten uit het protocol:

  • Reserveren is niet (meer) noodzakelijk, registreren wel.
  • Regels moeten goed zichtbaar zijn op locatie en goed gecommuniceerd worden.
  • Instructie van medewerkers en vrijwilligers is belangrijk.
  • Voor toeschouwers geldt een maximum aantal. Voor sporters wordt dit niet beschreven. Het aantal vloeit daarmee voort uit de hanteerbaarheid van de 1,5 meter regel(s). In een gemiddelde tafeltennisaccommodatie zal het maximale toeschouwers niet haalbaar zijn. Daarbij zijn bij de meeste accommodatie toeschouwers gelijk aan kantinebezoekers.
  • Vaste en niet onnodig grote groepen (sporters) is wenselijk.
  • Hygiëne maatregelen zijn van belang.

Bovenstaande lijst is uiteraard  niet volledig. Elke vereniging moet zelf het hele protocol ‘doorwerken’ en zorgdragen voor een passende toepassing op de eigen locatie.

BIJ ALLES GELDT … RESPECTEER DE 1,5 METER MAATREGEL

Aanvullend advies NTTB

Op 26 juni is de aanvulling met specifieke richtlijnen / adviezen voor tafeltennis vanuit de NTTB bekend geworden.

Aanvulling voor de Tafeltennissport op het leidende protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is in pdf en word formaat beschikbaar en op 26 juni naar de verenigingen gestuurd.

In deze aanvulling advies met betrekking tot onder meer:

  • Inrichting speelzaal, bij voorkeur met (vaste) afgezette speelzones
  • Registratie bezoekers
  • Hygiënemaatregelen m.b.t. sportmaterialen

Het betreft een advies. Neem als vereniging echter wel de sociale verantwoordelijk en zorg voor een veilige sportomgeving.

In een eerdere versie van het protocol verantwoord sporten werd 10 m2 per sporter aangegeven bij afgebakende sportzones. Deze norm lijkt vooralsnog redelijk. Bij dubbel voldoet een speelzone van 4,5 x 9 meter daarvoor. Een vereniging kan om praktische redenen ook (deels) kiezen voor bijvoorbeeld zones van 5 x 8 meter. (Bij wedstrijden moeten uiteraard de voorschriften van de betreffende wedstrijden worden opgevolgd.) Bij enkel zou een speelzone tijdens training iets kleiner kunnen zijn. Kies een gezonde mix tussen sociale verantwoordelijkheid en praktische uitvoering.

Gemeente

De Gemeente is de handhaver. Elke vereniging heeft toestemming van de gemeente nodig om de activiteiten in de tafeltennisaccommodatie te herstarten! Informeer de gemeente, geef hierbij aan hoe de vereniging de belangrijkste zaken regelt en maak samen afspraken.

TAFELTENNIS … PER 1 JULI GAAN WE WEER LOS!

Succes!

 

Op de website van de NTTB is een uitgebreid corona dossier opgenomen. Raadpleeg dit dossier om op de hoogte te blijven