Corona, status 24 juni: binnen tafeltennis per 1 juli definitief én zelfs wedstrijden!

Dit bericht is een vervolg op de berichtgeving van 19 juni

De aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen van de overheid waardoor er per 1 juli binnen mag worden getafeltennist is definitief. Daarnaast zijn ook wedstrijden met ingang van 1 juli weer mogelijk. Kortom, GOED NIEUWS!

ECHTER, BIJ ALLES GELDT … RESPECTEER DE 1,5 METER MAATREGEL

Daarnaast zijn er nog een aantal beperkingen. Het protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF is daarbij vooralsnog leidend. De verwachting is dat dit protocol echter nog aangepast gaat worden voor 1 juli. De Rijksoverheid heeft daarnaast de pagina veelgestelde vragen over het coronavirus en sport bijgewerkt (direct na de persconferentie op 24 juni). Hierin zijn al weer meer zaken mogelijk dan in het protocol van NOC/NSF (versie 5) van 18 juni.

Op 25 of 26 juni komt er nog een aanvulling op wat er wel en niet mag met specifieke richtlijnen voor tafeltennis.

Veel verenigingen zijn al aan de slag om op 1 juli open te kunnen. Een aantal versoepelingen kunnen ze (eenvoudig) verwerken in hun Plan van Aanpak. Er blijven nog wel een aantal onzekerheden. Met name op het vlak van reservering en maximum aantal personen bij een wedstrijd of evenement is de informatie van 24 juni voor meerderlei uitleg vatbaar. De komende dagen zal dit vast duidelijk worden. Volg dus de berichtgeving.

Wat nu vooral opviel:

anderhalve meter is leidend – wedstrijden per 1 juli mogelijk – gebruik kleedkamers toegestaan, douchen ook – er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport – voor alle doelgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben – dubbel bij 18+ moet dus ook weer gewoon kunnen – voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines – inderdaad, de sportkantines mogen ook weer open – regelmatig handen wassen blijft belangrijk – heb je gezondheidsklachten? blijf thuis en laat je testen

Dit lijstje is niet volledig, maar geeft een goede indruk van de inhoud c.q. aanpassingen.

Advies aan de verenigingen

 1. Meld nu bij de gemeente dat de vereniging weer binnen gaat sporten m.i.v. 1 juli. (Details en antwoorden op vragen van de gemeente kunnen later nagestuurd worden.) De gemeente is handhaver en heeft uiteindelijk het laatste woord. Zonder toestemming van de gemeente mag een vereniging niet binnen gaan tafeltennissen!
 2. Stel een coronacoördinator aan, als dat nog niet gebeurd is.
 3. Betrek voldoende vrijwilligers bij het gereed maken van zaal, kantine, toegang en overige ruimtes.
 4. Neem met deze groep de protocollen van NOC/NSF en binnenkort ook NTTB goed door en maak een plan van aanpak
 5. Bekijk de situatie ter plaatse goed, maak tot een lijst van acties/aanpassingen.
 6. Maak een gezonde afweging tussen regels en uitvoerbaarheid. (Een aantal zaken uit de protocollen zijn een “must”, maar er is ook wel spraken van “bij voorkeur” en “zo min mogelijk.)
 7. Sommige zaken kunnen meteen opgepakt worden, andere kunnen later, sommige zelfs na 1 juli.
 8. Betrek de leden tijdig bij “coronaproof” binnen tafeltennissen. Naast de betrokkenheid moet ook duidelijk worden wie er bijvoorbeeld al in de zomerperiode gaan tafeltennissen. Geef aandacht aan groepsindeling, aangepaste trainingstijden, groepsgrootte, e.d. Zorg dat dit soort zaken ook schriftelijk vastgelegd zijn. Uiteindelijk moet er duidelijk zijn wie er wel én wie niet mogen spelen op bepaalde momenten. Hierover volgt na 25 juni nog meer info.
 9. Een aantal tafeltennisspecifieke zaken (gebruikt tafels, ballen, centercourts, e.d.) worden binnenkort duidelijk. Die kunnen / moeten na 24 juni ingepast worden.
 10. Neem voor meer informatie of vragen contact op met de afdelingsondersteuner. Deze kan direct antwoord geven of doorverwijzen naar NTTB (bondsbureau), Gemeente of een andere instantie.

Daarnaast …

 • Ga bewust en goed om met de 1,5 meter regel.
 • Wees alert op de (preventieve) legionellacontrole. Verenigingen met een eigen clubgebouw zijn daar uiteraard zelf voor verantwoordelijk. Voor verenigingen, die een zaal huren, geldt dat de verhuurder van de accommodatie hiervoor verantwoordelijk is.
 • Check ook na 25 juni de aanvullende informatie op de(ze) website.

 

KORTOM … BINNENKORT VEEL PLEZIER  IN DE ZAAL!

Succes!

 

Op de website van de NTTB is een uitgebreid corona dossier opgenomen. Raadpleeg dit dossier om op de hoogte te blijven