Corona, status 19 juni: aangepast protocol “Verantwoord sporten” is beschikbaar

Dit bericht is een vervolg op de berichtgeving van 29 mei

Als gevolg van de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen van de overheid mag er naar verwachting per 1 juli binnen worden getafeltennist. Op 24 juni geeft het kabinet hopelijk het groene licht, waarbij wellicht ook nog aanpassing of aanvullende voorwaarden komen.

Om op 1 juli open te kunnen zullen de verenigingen nu al aan de slag moeten. Gisteren is het aangepaste protocol verantwoord sporten van het NOC?NSF online gekomen. Hierbij specifiek toevoegingen voor binnensport. Dit biedt de vereniging veel informatie, zodat er goed nagedacht kan worden hoe de (tafeltennis)activiteiten binnen te organiseren.

Een greep uit het protocol:

Aandacht voor luchtverversing – vooralsnog geen trainingswedstrijden – horecaregels in de kantine – routing / looplijnen – coronacoördinator – instructie trainers – regels en protocollen zichtbaar – communicatie protocollen met leden – gezondheidscheck, steeds weer – registratie aanwezigen, daarbij rekening houden met AVG – bij voorkeur vooraf aanmelden/reserveren – veel aandacht voor hygiëne – reinig klinken, touchscreens en andere handcontactpunten veelvuldig – reinig sportmaterialen regelmatig, zorg voor maximale hygiëne – beperk aantal personen in een ruimte – markeringen aanbrengen – goede spreiding van activiteiten – alleen toegang voor personen die zich hebben aangemeld en voldoen aan de gezondheidscheck – als sporter heb je geen toegang tot privéruimtes en keuken

Dit lijstje is niet volledig, maar geeft een goed indruk van de inhoud c.q. aanpassingen van het protocol.

Advies aan de verenigingen

 1. Meld nu bij de gemeente dat de vereniging weer binnen gaat sporten m.i.v. 1 juli. (Details en antwoorden op vragen van de gemeente kunnen later nagestuurd worden.) De gemeente is handhaver en heeft uiteindelijk het laatste woord. Zonder toestemming van de gemeente mag een vereniging niet binnen gaan tafeltennissen!
 2. Stel een coronacoördinator aan, als dat nog niet gebeurd is.
 3. Betrek voldoende vrijwilligers bij het gereed maken van zaal, kantine, toegang en overige ruimtes.
 4. Neem met deze groep de protocollen van NOC/NSF en binnenkort ook NTTB goed door en maak een plan van aanpak
 5. Bekijk de situatie ter plaatse goed, maak tot een lijst van acties/aanpassingen.
 6. Maak een gezonde afweging tussen regels en uitvoerbaarheid. (Een aantal zaken uit de protocollen zijn een “must”, maar er is ook wel spraken van “bij voorkeur” en “zo min mogelijk.)
 7. Sommige zaken kunnen meteen opgepakt worden, andere kunnen later, sommige zelfs na 1 juli.
 8. Betrek de leden tijdig bij “coronaproof” binnen tafeltennissen. Naast de betrokkenheid moet ook duidelijk worden wie er bijvoorbeeld al in de zomerperiode gaan tafeltennissen. Geef aandacht aan groepsindeling, aangepaste trainingstijden, groepsgrootte, e.d. Zorg dat dit soort zaken ook schriftelijk vastgelegd zijn. Uiteindelijk moet er duidelijk zijn wie er wel én wie niet mogen spelen op bepaalde momenten. Hierover volgt na 25 juni nog meer info.
 9. Een aantal tafeltennisspecifieke zaken (gebruikt tafels, ballen, centercourts, e.d.) worden binnenkort duidelijk. Die kunnen / moeten na 24 juni ingepast worden.
 10. Neem voor meer informatie of vragen contact op met de afdelingsondersteuner. Deze kan direct antwoord geven of doorverwijzen naar NTTB (bondsbureau), Gemeente of een andere instantie.

Daarnaast …

 • Ga bewust en goed om met de 1,5 meter regel. Vooral in de variatie met betrekking tot (binnen)sport. Zie protocol.
 • Wees alert op de (preventieve) legionellacontrole. Verenigingen met een eigen clubgebouw zijn daar uiteraard zelf voor verantwoordelijk. Voor verenigingen, die een zaal huren, geldt dat de verhuurder van de accommodatie hiervoor verantwoordelijk is.
 • Check ook na 25 juni de aanvullende informatie op de(ze) website.

 

KORTOM … NIET ALLEEN AFTELLEN, MAAR OOK AAN DE SLAG!

Succes!

 

Op de website van de NTTB is een uitgebreid corona dossier opgenomen. Raadpleeg dit dossier om op de hoogte te blijven