Per 1 januari 2023 is de organisatie structuur binnen de NTTB veranderd. De afdelingen zijn vervallen, er is dan ook geen afdelingsbestuur meer actief.

Dit houd in dat het e-mail adres secretaris@nttblimburg.nl  komt te vervallen.

 

Door de subsidie die wij als Tafeltennis Limburg ontvangen van de Provincie blijft het Sporttakplatform Tafeltennis Limburg bestaan.

Het nieuwe e-mailadres wordt  limburg@tafeltennis.nl. Hier kunt u terecht kunt met uw vragen.

 

Binnen het Sporttakplatform Tafeltennis Limburg is het aanspreekpunt Sporttak-coördinator Han Gootzen met als e-mailadres gootzen@tafeltennis.nl 

 

Binnen het Sporttakplatform Tafeltennis  Limburg is de stuurgroep verantwoordelijk voor de uiteindelijke invulling en controle van het beleidsplan Sporttakplatform Tafeltennis Limburg.

Ondergetekende is secretaris van de stuurgroep en te bereiken via e-mailadres scaf@tafeltennis.nl

 

Samengevat:

 

Vervallen:

 

Nieuw:

Secretaris stuurgroep Sporttakplatform Tafeltennis Limburg:    scaf@tafeltennis.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Secretaris SPTL

Lucien Scaf

De Bak 27 | 6245 HR | Eijsden. | 06 – 46 26 84 30 |

limburg@tafeltennis.nl . www.nttb.nl . www.Tafeltennis.nl

Han Gootzen aanspreekpunt Sporttakplatform

Lucien Scaf, secretaris stuurgroep