Stimuleringsregeling regio Limburg

Versie 1.2 april 2021

Kader is belangrijk voor de verenigingen, maar ook voor de regio Limburg. Er moeten continu nieuwe trainers opgeleid worden en tevens moeten trainer zich ontwikkelen. Ook is belangrijk dat verenigingen vernieuwde en goede initiatieven ontwikkelen tot geslaagde evenementen. Om de verenigingen, (potentiële) trainers en (kader)leden te ondersteunen bij en te stimuleren tot het volgende van opleidingen en ontwikkelen van goede initiatieven heeft de regio Limburg een stimuleringsregeling in het leven geroepen.

De stimuleringsregeling is er voor opleidingen (zowel trainersopleidingen als toernooileidersopleidingen) en eoverige activiteiten, die door verenigingen georganiseerd worden. Denk hierbij aan activiteiten in het kader van ledenwerving, ledenbehoud, training, wedstrijd, uitwisseling, samenwerking, etc.

De huidige regeling geldt voor 2021.

stimuleringsregeling regio Limburg

bijlage 1 – tegenprestaties TT-2, TT-3 en TL-3

bijlage 2 – aanvraag- en evaluatieformulier opleidingen 2021

bijlage 3 – aanvraag- en evaluatieformulier overige activiteiten 2021