Afdeling Limburg

Naar aanleiding van het jaarlijkse overleg van de verenigingen met het Hoofdbestuur van de NTTB op 8 september wil de afdeling Limburg de verenigingen en leden informeren over een aantal zaken.

Taken en functies binnen de afdeling Limburg

Er is op 8 september gesproken over de stand van zaken m.b.t. de taken en functies binnen de Afdeling Limburg.

Ten opzichte van het voorjaar heeft een aantal vrijwilligers zich gemeld voor uiteenlopende taken en functies. Hiermee hebben o.a. de LJM en breedtesport per direct een flinke impuls gekregen en is de uitvoering van activiteiten op die vlakken gewaarborgd. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers waarvoor in overleg een geschikte taak moet worden gevonden.

Afdelingsbestuur

Er is echter geen aanvulling gekomen binnen het afdelingsbestuur. Dit betekent dat het afdelingsbestuur momenteel uit één persoon bestaat. Samen met de afdelingsondersteuner zal hij voor de uitvoering van taken en beleid zorgen. Uiteraard kan niet van deze twee personen worden verwacht dat ze alle werkzaamheden kunnen uitvoeren en derhalve zullen er ook zaken blijven liggen. Ook zijn er bestuurlijke consequenties. Doordat het afdelingsbestuur incompleet is zal het Hoofdbestuur in een kortere lijn meekijken en zal de afdeling Limburg niet meer vertegenwoordigd zijn in het College van Voorzitters.

Voor de uitvoering van de meeste basis- en reguliere activiteiten, zoals competitie en toernooien, zal er (voor de verenigingen) niet direct iets veranderen.

Task Force

Er is een werkgroep, waarin de afdeling Limburg overigens goed vertegenwoordigd is, gestart om te onderzoeken en te adviseren hoe de organisatie van de NTTB in heel Nederland aangepast kan c.q. moet worden. De werkgroep is voortvarend aan de gang en zij heeft tijdens het overleg hun visie gepresenteerd. Het is belangrijk voor de verenigingen om te weten dat er vooralsnog niets verandert. Meer informatie volgt begin 2020 (na de bondsraad in november 2019).

Presentatie en overleg Hoofdbestuur

De verenigingen en Hoofdbestuur hebben tijdens de bijeenkomst informatie uitgewisseld en zinvol gesproken over diverse onderwerpen. De opkomst was aanzienlijk hoger dan vorige jaren en de inbreng van de verenigingen was zeer positief.