Signaleringsformulier competitie

  • Hieronder kan een vereniging beschrijven welke situatie er speelt. Dat hoeft niet perse een probleem te zijn. Het kan ook een mogelijkheid zijn.
  • Daarbij dient vervolgens aangegeven te worden hoe de oplossing of invulling zou kunnen zijn.
  • Probeer alles zo duidelijk mogelijk te beschrijven.
  • De vereniging ontvang een bevestiging van de signalering per e-mail.
  • Binnen 7 dagen volgt er ook een inhoudelijke reactie.

Signaleringsformulier competitie

1 + 10 =