Beste Clubactiviteiten

Diverse clubs organiseren leuke, originele en/of opvallende activiteiten. Soms slagen die activiteiten, soms niet. Soms vertellen clubs over geslaagde activiteiten, meestal niet. Zou een geslaagde activiteit in bijvoorbeeld Valkenburg ook in Horst kunnen werken?

Soort activiteiten?

De activiteiten kunnen op allerlei zaken betrekking hebben:

  • Ledenwerving
  • Samenwerking met andere verenigingen (tafeltennis of ander)
  • Sponsorwerving
  • Activiteiten voor leden
  • Aanschaf tafeltennismaterialen of juist een creatieve eigen oplossing hiervoor
  • Werving van vrijwilligers voor de vereniging, andere inzet van vrijwilliges, beloning van vrijwilligers
  • Nieuwsbrief
  • Trainingsmethoden
  • Enzovoort …

Wat gaan we doen?

Clubs dienen plannen en resultaten in van (bijzondere) activiteiten. De beste en/of leukste activiteit wordt beloond met een bijdrage in de kosten van maximaal € 250. (De plannen moeten dus sowieso uitgevoerd worden/zijn onafhankelijk van de bijdrage vanuit de afdeling.) Dit bedrag kan ook over meerdere plannen verdeeld worden.

Activiteiten uitgevoerd in 2018

Uiterlijk 31 maart 2019 dient een vereniging één of meerdere activiteiten in.

Activiteiten uitgevoerd of uit te voeren in 2019

Uiterlijk 30 november 2019 dient een vereniging één of meerdere activiteiten in. Mocht een activiteit nog niet (volledig) uitgevoerd zijn op 30 november, dan zal er voor 25 december nog een toelichting m.b.t. de resultaten (en kosten) gedaan moeten worden.

formulier

Voor het indienen van een activiteit wordt onderstaand formulier gebruikt. Per activiteit een apart formulier insturen. De formulieren dienen ingestuurd te worden naar de afdelingsondersteuner.

beoordeling

De activiteiten worden beoordeeld door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van vier verenigingen, verspreid over de afdeling Limburg.

delen van activiteiten

Alle activiteiten worden (na de beoordeling) gebundeld in een digitaal document zodat ze door alle Limburgse verenigingen zijn te gebruiken.