De indeling van de Kieskringen, zoals begin juli gepubliceerd heeft inmiddels opnieuw enkele wijzigingen ondergaan. Met enige regelmaat zijn er kleine verenigingen die zichzelf definitief opheffen (al waren er dit jaar ook twee nieuwe verenigingen die zich bij de NTTB hebben aangesloten). In Limburg heeft een opheffing geleid tot een herindeling van de kieskringen, waardoor vier clubs administratief zijn verhuisd van kieskring 23 naar 24.

De huidige (voorgestelde) indeling is hier te vinden: Kieskringen update eind juli 2022. Van belang blijft om te vermelden dat dit pas definitief is als de Bondsraad eind november instemt met de derde en laatste fase (Verrichting) van de organisatie-ontwikkeling. En dat de kieskring bedoeld is om de ledenparticipatie (invloed op het beleid) te organiseren en de vertegenwoordiger (bondsraadslid) te kiezen uit de kring van verenigingen, maar geen directe relatie heeft met bijvoorbeeld de competitie-indeling.

Plaatje van Nederland met de 24 kieskringen erin geschetst

Indicatieve ligging kieskringenVerrichtingsplan

Het eerste concept van het Verrichtingsplan van de organisatie-ontwikkeling, Van inrichten naar verrichten, is voor alle leden in te zien. Heb je er als lid vragen over, of wil je je mening geven, dan kan dat via email aan het bondsbureau en/of het hoofdbestuur, of je kunt het bondsraadslid uit je Afdeling benaderen. Zij zijn bereikbaar op het emailadres bondsraad-afdelingsnaam @ tafeltennis.nl (of fz-functiezetelnaam @ tafeltennis.nl). Op deze pagina vind je de Bondsraadleden en hun contactgegevens.

Alle informatie over de organisatie-ontwikkeling vind je op deze pagina. In deze presentatie, gegeven bij de Afdelingsledenvergaderingen, zijn alle veranderingen voor verenigingen en leden nog eens samengevat.

In het najaar volg eerst nog een Informele Bondsraad over dit onderwerp, met besluitvorming op de Bondsraad van eind november.