In de aanloop naar de najaarscompetitie geven we je een update over het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF).

Najaar 2020 hebben we het DWF als pilot gebruikt. In september/oktober is deze door veel leden gebruikt. Dit heeft geleid tot veel feedback en vragen. Dat was heel waardevolle input. Op de achtergrond is hard gewerkt om aanpassingen te maken. In de najaarscompetitie wordt de pilotfase voortgezet. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot gaan we de definitieve overgang van papier naar digitaal voorbereiden.

Het digitale lidmaatschapsbewijs (de ledenpas) en het digitale wedstrijdformulier (DWF) zijn de belangrijkste functies in de NTTB App.
– De ledenpas op de NTTB App is, evenals de fysieke ledenpas, een officieel lidmaatschapsbewijs.
– Het digitale wedstrijdformulier in de NTTB App wordt in het najaar als pilot gebruikt.

In de najaarscompetitie 2021 blijft het papieren wedstrijdformulier het officiële document. De afspraken rondom de competitie zijn daarmee ongewijzigd. Denk hierbij onder andere aan het verwerken van de uitslagen, aan het verzetten van wedstrijden en aan de boetelijst. Voor de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen en voor de competitieleiders verandert er dus (nog) niet veel.

Het digitale wedstrijdformulier in de NTTB App wordt in het najaar als pilot gebruikt.
Een aantal zaken kan in de NTTB App gedaan worden, waaronder:

  • Invoer van uitslagen door de teams zelf (voorkeur voor het invullen van alle gamestanden).
  • Het toevoegen van opmerkingen (deze moeten tijdens de pilot ook op het papieren formulier gezet worden)
  • Het maken van teamplanningen.
  • In een paar afdelingen zijn ook de invalverboden opgenomen in de NTTB App.

Bij de teamopgave in NAS heeft de wedstrijdsecretaris aangegeven welke teamleden uitslagen in kunnen voeren in de NTTB App. Na publicatie van de competitie kan de wedstrijdsecretaris deze autorisaties in de NTTB App beheren. Een aanvulling is dat de wedstrijdsecretaris één of meerdere NPC’s aan een team kan koppelen. Dit dient een NTTB-lid te zijn, maar hoeft niet per sé een lid te zijn van de eigen vereniging. Deze NPC’s hebben dezelfde toegang als spelers, maar kunnen uiteraard niet meespelen.

Vorig jaar zijn in NAS diverse aanpassingen gemaakt om de koppeling tussen NAS en de NTTB App te regelen. Zo kan men in NAS en in de NTTB App nu kiezen voor invoer van gamestanden, game-uitslagen of set-uitslagen. Resultaten die in NAS worden ingevoerd zullen uiteraard in de NTTB App verschijnen. En resultaten die door de spelers in de NTTB App ingevoerd worden zullen automatisch in NAS verschijnen, waarna de wedstrijdsecretaris deze resultaten alleen nog maar hoeft te verifiëren. Dit scheelt invoerwerk voor de wedstrijdsecretaris. Verder is NAS dankzij medewerking van TTapp ook voorzien van de gamestanden van voorgaande seizoenen en deze zullen ook in de NTTB App zichtbaar worden. TTapp werkt net zoals voorheen, maar alleen met de NTTB App kan men naar NAS schrijven.

Meer informatie over de NTTB App