Strategische keuzes en prioriteiten uit het Strategisch Plan NTTB 2022-2026

In de bondsraad van december 2021 heeft de NTTB het Strategisch Plan voor 2022-2026 gepresenteerd. In het strategisch plan staan de Missie, Visie, Kernwaarden en Strategische doelstellingen van de NTTB voor de komende jaren. En op welke wijze we deze doelen willen gaan bereiken, met welke projecten en programma’s.

Dat betekent prioriteren en keuzes maken en daarom ook dat bepaalde projecten later, of met een lagere intensiteit worden opgepakt. In dit bericht geven we een update over drie van deze projecten.

  1. Visie Jeugdsport
  2. Beleid meisjes en dames
  3. Visie contributiestelsel

 

  1. Visie Jeugdsport

In 2021 heeft een groot onderzoek plaatsgevonden onder de jeugd, waarmee dit project van start is gegaan. In de het Strategisch Plan (sheet 10) heeft het vervolg hierop een plek gekregen in 2023-2024.

Dat wil niet zeggen dat het project in 2022 stil ligt, maar de Visie wordt “meegenomen’ in andere projecten. Zo is de toevoeging van de onder-23-categorie bij wedstrijdsport een concreet uitvloeisel. Daarnaast promoten we structureel alle tafeltenniskampen en is er het jeugdpanel 16-23, waaraan we regelmatig vragen stellen. Tenslotte zetten we met Verenigingsontwikkeling vol in op Werving, Opvang en Behoud, waarbij (specifieke) jeugddoelgroepen de hoogste prioriteit hebben.

  1. Beleid meisjes en dames

Het ‘beleid meisjes en dames’ is onderdeel van het inclusiviteits- en diversiteitbeleid binnen het Strategisch Plan 2022-2026. Dit onderwerp heeft momenteel in de hele sport prioriteit. Binnen tafeltennis is nu veel aandacht voor de ouderen-doelgroep met OldStars tafeltennis en voor de verdere ontwikkeling van schuiftafeltennis en Para-tafeltennis.

De ontwikkeling van tafeltennis voor meisjes en dames blijft aandacht krijgen. We kijken waar we deze doelgroep beter en structureler op de agenda kunnen zetten binnen de activiteiten die we met elkaar ondernemen. Bijvoorbeeld bij wedstrijdaanbod, werving en behoud en opleidingen. Samen met de doelgroep kijken we naar passende oplossingen en het aanbod. Een voorbeeld is de klankbordsessie met de speelsters uit de Landelijke Damescompetitie die recent heeft plaatsgevonden.

  1. Visie contributiestelsel

In de zomer van 2021 (vergaderboek bondsraad bijlage 20) is geconstateerd dat ons contributiestelsel is gebaseerd op in het verleden gemaakte keuzes , die we met de kennis van nu een andere invulling zouden geven. Omdat er rondom de organisatie-ontwikkeling van de NTTB en de ontwikkeling van ons administratiesysteem in 2022 veel ontwikkelingen zijn, is gekozen om deze eerst uit te voeren en dan de slag naar een nieuw, evenwichtiger contributiestelsel te maken.

Prioritering, uit: Strategisch Plan 2022-2026 (sheet 9)