Overeenkomstig het vastgestelde rooster waren Wim van der Burgt en Stefan Heijnis aftredend en opnieuw benoembaar. De Bondsraad stemde hiermee in.

Daarnaast had Irene Faber zich verkiesbaar gesteld als lid van het Hoofdbestuur in de rol van Bestuurslid Sportparticipatie en Opleidingen. Haar motivatiebrief en cv zijn opgenomen in het Vergaderboek van de Bondsraad (bijlage 14). De Bondsraad stemde in met de voordracht.

Lees hier een interview met Irene toen ze als interim lid toetrad tot het bestuur.