Wil Cattie

De Commissie Para-Tafeltennis ziet deze periode twee van haar vaste (vrijwillige) krachten en gezichten voor het para-tafeltennis afscheid nemen: Ineke de Graaf en Wil Cattie.

Wil Cattie, vanuit haar eigen vereniging GSVA nauw betrokken bij de para-sport, was al vrijwillig actief in de NebasNSG-tijd: het tijdperk dat de aangepaste sporten nog niet binnen hun eigen sportbond geïntegreerd waren. Wil maakte deze integratie binnen de NTTB 14 jaar geleden mee en bleef haar steentje bijdragen aan het para-tafeltennis. Zowel binnen de Commissie als daarbuiten op de talloze toernooien. Wil was het gezicht op al die toernooien. Wie kent haar niet? Ze hield alle uitslagen bij, verwerkte deze in klassen- en percentagelijsten en legde daarmee de basis voor al het wedstrijdaanbod. Na decennia vrijwilligerswerk sluit Wil af: “Het is mooi geweest. Ik heb met ontzettend veel plezier en overgave mijn bijdrage geleverd aan het para-tafeltennis. Ik draag het stokje nu graag over”.

Naast Wil Cattie heeft ook Ineke de Graaf besloten de Commissie Para-Tafeltennis te verlaten. Ineke is ongeveer 10 jaar actief geweest als vrijwilliger binnen de Commissie. Met haar tomeloze inzet en passie werd Ineke de spreekbuis en de kartrekker van de Commissie. Haar energie bracht ze over op haar omgeving. Ze had de drive de para-sport verder te ontwikkelen. Vrijwel alle correspondentie met de verenigingen, leden en achterban verliep via haar. Ineke was het centrale aanspreekpunt. Naast haar Commissiewerk maakte ze ook nog eens ca. 40 para-ranglijsttoernooien mee als Bondsvertegenwoordiger en was ze aanwezig op vrijwel alle NK’s. Die van 2007 (Breda) en 2010 (Tilburg) heeft ze zelf nog mee georganiseerd.

Ineke de Graaf

Ineke: “Na ongeveer 10 jaar heb ik besloten om mijn rol in de Commissie Para-Tafeltennis neer te leggen. Sinds de overgang van para-tafeltennis ben ik hierbij betrokken en heb ik een rol mogen spelen in diverse ontwikkelingen. We hebben hier stappen gezet, vanuit een beleidsmatige insteek. Bij de start was er wedstrijdsport en topsport. Inmiddels is para-tafeltennis breed ingebed binnen de NTTB. We staan nu op een punt dat er weer volgende stappen gezet kunnen worden. Ik kan me volledig vinden in de huidige ontwikkelingen.
Toch zijn er de afgelopen jaren een paar keuzes gemaakt (door de afdeling wedstrijdsport, niet door de Commissie Para-Tafeltennis) waarin ik me niet kan vinden. Er is behoefte aan vernieuwing op dit vlak, inhoudelijk staan we hier allemaal achter, maar in de uitwerking zijn voorlopig andere keuzes gemaakt. Mijn kijk op bepaalde processen betreffende wedstrijdsport komt niet overeen met die van de afdeling Wedstrijdsport. Dit heeft mij een slecht gevoel gegeven. Het is daarom moeilijk maar nodig om mijn rol binnen de Commissie neer te leggen.

Op 9 september heb ik mijn werkzaamheden overgedragen. Als liefhebber én als medewerker van de NTTB sluit ik af met: Uit het oog, maar niet uit het hart”.

De tafeltennissport is Wil en Ineke bijzonder veel dank en waardering verschuldigd. Wil, Ineke en de Commissie Para-Tafeltennis gaan binnenkort op passende wijze het afscheid invullen.