Sportverenigingen met een licentie ontvangen door de coronacrisis een compensatie van 100% van de licentievergoeding van Buma, Sena en Videma over de verplicht gesloten periode. De regeling geldt voor alle sportverenigingen in Nederland die over een geldige licentie beschikken. 

De Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma zijn met elkaar in gesprek gegaan. Wederom zijn er afspraken gemaakt over een compensatieregeling die wordt toegepast op de licenties (al dan niet door middel van een collectief contract) zijn afgegeven voor 2021. Voor veel licentiehouders betekent dit dat zij een compensatie ontvangen van 100% van de licentievergoeding over de door de Rijksoverheid verplicht gesloten periode als gevolg van Covid-19.

Over Buma/Stemra, Sena en Videma
Verenigingen met een eigen accommodatie of kantine in eigen beheer, die muziek ten gehore brengen of televisieprogramma’s en/of films vertonen, hebben te maken een aantal wet- en regelgevingen. Bij wet worden namelijk de rechten van artiesten en producenten beschermd. Dat betekent dat voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van televisieprogramma’s en films een afdracht betaald moet worden.

Draai je als vereniging bijvoorbeeld muziek in de kantine of speelzaal, dan ben je een afdracht verschuldigd aan de auteurs van muziek (Buma/Stemra) en aan de artiesten en producenten van muziek (Sena).

Worden er bij de vereniging tv-programma’s uitgezonden of films (DVD etc.) vertoond, dan is de vereniging een afdracht verschuldigd aan Videma.

Wil je jouw vereniging aanmelden of wens je meer informatie over bovenstaande, neem dan contact op met Mariska de Boer, boer@tafeltennis.nl