Sinds het voorjaar van 2019 doen zeven Nederlandse gemeenten en acht sportbonden mee aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’. Buurtsportcoaches worden hierbij ingezet als Clubkadercoach om op lokaal niveau trainers en coaches te ondersteunen bij het realiseren van een positief sportklimaat.

Vergroten van sportplezier
Van de 400.000 trainers, coaches, teambegeleiders en jeugdleiders die ons land telt, is 90 procent niet opgeleid voor deze belangrijke rol. Voldoende redenen om de begeleiding van trainers op de sportvereniging, met hulp vanuit de gemeenten, te verbeteren. Clubkadercoaches kunnen op lokaal niveau trainers en coaches begeleiden bij het realiseren van een positief en pedagogisch sportklimaat. De focus ligt op het vergroten van het sportplezier, zonder het technische aspect uit het oog te verliezen. De Clubkadercoach leidt vrijwilligers binnen de vereniging op om deze rol structureel te gaan vervullen.

TTV Diemen
Als Tafeltennisbond nemen we ook deel aan deze pilot. Amsterdam is één van de deelnemende gemeenten. In overleg met Team Sportservice Amsterdam is TTV Diemen benaderd om deel te nemen. Voorjaar 2019 hebben we een oriënterend en inventariserend gesprek gehad met 2 bestuursleden van TTV Diemen, 2 vertegenwoordigers van Team Sportservice en 2 medewerkers van de NTTB. Team Sportservice heeft voor diverse sporten mensen geselecteerd, die vanuit het project een scholing hebben gehad tot CKC. Deze opleiding bestond uit 4 dagdelen, waarin veel aandacht is besteed aan zowel “coach de coach” als aan “coach het bestuurskader”. De CKCs komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen en met elkaar te sparren omdat elke vereniging weer anders is. Paul Molenaar heeft deze opleiding gevolgd. Hij is in het najaar gestart als CKC tafeltennis.

Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar:
• Paul heeft diverse gesprekken met de trainers gehad en een onderzoek gedaan onder de leden. Zo heeft hij geïnventariseerd waar de behoeftes voor ondersteuning liggen.
• Op donderdagavond is Paul vaak bij TTV Diemen, en op vrijdagmiddag regelmatig op IJburg, bij de dependance van de club. Hij kan dan gericht adviezen geven om meer sportplezier te creëren bij spelers en trainers: oefenstof aan te passen, in te gaan op verschillen tussen kinderen, enz. Op vrijdagmiddag gaat het vaak om andere zaken, de trainer ontlasten met randzaken, hulp aanbieden, ledenwerving, en hoe om te gaan met individuele aandacht die hij de kinderen graag wil geven.
• Bij TTV Diemen is naast de hoofdtrainer een assistent-trainer zonder opleiding die ook graag ondersteuning wil. Beiden worden meegenomen in het traject.
• Paul werkt vooral vanuit het programma ‘’4 inzichten voor trainers’’. Hij heeft ook de online cursus ‘’Een beetje opvoeder’’ aangeraden aan de trainers, omdat dit echt een heel goede scholing is op pedagogisch gebied.
• De trainer die op IJburg werkzaam is gaat ook een paar gastlessen geven bij TTV Diemen, om zo ook wat aan kruisbestuiving te doen. Het enthousiasme van de trainers is toegenomen omdat zij nu meer het gevoel krijgen dat ze er niet alleen voor staan.
• Ook voor Paul is het een mooie ervaring om op deze manier aan de slag te kunnen zijn bij een tafeltennisvereniging.

Organisatorisch
Vanuit deze pilot maar ook doordat Team Sportservice Amsterdam meer inzet op verenigingsondersteuning zijn er ook resultaten op organisatorisch gebied:
• Op advies van Paul is er eind september een avond georganiseerd door het bestuur om samen met een aantal leden van de club te brainstormen over de toekomst van de club. Deze brainstormavond was goed bezocht met ongeveer 10 leden, die allen betrokkenheid toonden en met ideeën kwamen.
• Er is flink beweging gekomen binnen de club op bestuurlijk niveau. Er zijn een paar nieuwe bestuursleden gekomen, die samen met de huidige bestuursleden beleidsmatig aan de slag zijn en werken om de verenigingsorganisatie goed in te richten.
• De vereniging heeft een workshop ‘’Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’’ gevolgd. Deze was voor badmintonclubs bedoeld, maar TTV Diemen mocht aansluiten vanuit de samenwerkende Sportbonden in Nieuwegein.

Om een veranderingsproces in gang te zetten is tijd nodig, zeker als het om de organisatie gaat. TTV Diemen is druk bezig om zich te ontwikkelen tot een toekomstbestendige vereniging.

Contactpersoon NTTB
Ineke de Graaf is voor deze proeftuin de contactpersoon vanuit de NTTB. Zij woont ook de diverse sessies bij die door de projectleiding georganiseerd worden om met de gemeenten en sportbonden de voortgang van dit project te monitoren en de resultaten met elkaar te delen. Een medewerker van Kenniscentrum Sport verzamelt en documenteert de verkregen informatie. Zo wordt gezorgd dat de opgedane informatie beschikbaar komt voor andere verenigingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van CKC voor tafeltennisverenigingen, kijk dan deze video, lees dit artikel en neem indien gewenst contact op met Ineke de Graaf.