In verband met Corona is de Bondsraad digitaal gehouden. De ‘aanwezigen’ constateerden dat de Bondsraad goed is verlopen, ondanks de beperkingen die een digitale vergadering met zich meebrengt.

Personalia

 • Eline Rondaij heeft aangekondigd dat ze na deze bondsraad aftreedt als HB-lid Jeugdsport.
 • Frank Lequin heeft het bondsonderscheidingsteken ontvangen
 • Wido Engelen is gekozen als Bondsraadslid (functiezetel Wedstrijdsport).
 • Arjan Huiden is gekozen als Bondsraadslid (functiezetel Topsport).
 • Maurits Gommans heeft afscheid genomen als Bondsraadslid van Limburg.
 • De Commissie Onderscheidingen is benoemd: Joop van Raaij (voorzitter), Charlotte Appels, Jolanda Paardekam, Ina Wiekart en Emie Dekker

 

Eline Rondaij ontvangt bloemen als dank bij haar afscheid


Taskforce
De Taskforce heeft haar opdracht teruggegeven. De urgentie van het onderwerp Bestuurlijke Vernieuwing is helder. In de Bondsraad is afgesproken dat het Hoofdbestuur met een goed voorbereid procesvoorstel zal komen. In februari wordt hiertoe een extra bijeenkomst voor de leden van de Bondsraad georganiseerd. Hierbij wordt ook gekeken of er behoefte is aan externe procesbegeleiding.

Beleid
Met in achtneming van de opmerkingen die uit de discussie kwamen, zijn de volgende beleidsstukken vastgesteld:

 • De visie Jeugdsport
 • De visie Wedstrijdsport
 • De herstructurering talentontwikkeling
 • Het MJBP 2021+
 • De begroting 2021

Corona
Er is veel onzekerheid over de hervatting van de competitie. Hierover is veelvuldig contact geweest met zowel het College van Voorzitters als met de Competitieleiders landelijk en uit de afdelingen. Wij blijven de ontwikkelingen van de overheid en NOC*NSF volgen. Als er op basis van de ontwikkelingen de wens is om aanpassingen te doen in de contributie, dan heeft dit veel invloed op de begroting. In dat geval zal er een extra Bondsraad georganiseerd worden.

Data Bondsraad 2021

 • Februari Bondsraad over Bestuurlijke Vernieuwing/Taskforce
 • 26 juni Bondsraad
 • 27 november Bondsraad

 

De bondsraad van 21 november is in zijn geheel terug te kijken via ons YouTube kanaal
Deel I
Deel II