Het hoofdbestuur heeft deze week meerdere besprekingen gevoerd rondom de onderbroken competitie. Maandag 19 oktober heeft een digitale bijeenkomst met alle afdelingsvoorzitters (of hun vertegenwoordigers) plaatsgevonden en woensdag een digitale bijeenkomst met alle afdelingscompetitieleiders. In deze bijeenkomsten is over de maatregelen en de gevolgen van het onderbreken van de competitie gesproken, alsmede het vervolg. Donderdag heeft het Hoofdbestuur afstemming gezocht met de voorzitters van de afdelingen en is tot de volgende uitgangspunten voor het hervatten van de competitie gekomen.

Uitgangspunten

 1. Wij willen zoveel mogelijk wedstrijden spelen en zo snel mogelijk de competitie hervatten, rekening houdend met wat mogelijk is, afhankelijk van de maatregelen.
 2. De onderbroken najaarscompetitie 2020 wordt uitgespeeld bij voldoende mogelijke speelweken
  a. Afhankelijk van wanneer het hervatten van de competitie weer wordt toegestaan kan dat betekenen dat de najaarscompetitie langer duurt dan oorspronkelijk gepland.
  b. Er is ook de mogelijkheid benoemd dat de najaarscompetitie nog in het begin van 2021 uitgespeeld gaat worden.
  c. Er komt ruimte voor maatwerk bij de afdelingen (er zijn nu afdelingen die al de helft van de najaarscompetitie gespeeld hebben en andere afdelingen die maar 3 rondes hebben gespeeld en ook de lokale maatregelen kunnen een rol spelen bij wat wel en niet mogelijk is).
  d. Als uiterste datum om de competitie af te ronden hebben de afdelingen gesteld dat zij een nader te bepalen datum in februari aan willen houden.
 3. Wij zullen alles in het werk stellen om een volwaardige voorjaarscompetitie 2021 te spelen

Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit betekenen dat deze later dan gebruikelijk begint en langer dan gebruikelijk gaat duren. Hierover vindt overleg plaats tussen de landelijke organisatie en de afdelingen. Gestreefd wordt naar het spelen van een volwaardige competitie, maar ook hierbij geldt dat zo nodig binnen de mogelijkheden maatwerk wordt toegepast waarbij oplossingen worden gezocht om te kunnen spelen.

Na de volgende persconferentie van de overheid (regering, RIVM, OMT) en NOC*NSF is een vervolgoverleg met alle afdelingen gepland om de situatie opnieuw te beoordelen en de vervolgstappen en (maatwerk)oplossingen af te stemmen. Het streven is dat wij wat betreft de competitie tot één regeling en aanpak voor tafeltennis in Nederland komen.

Om een aanvullende bijdrage aan het bestrijden van de pandemie te leveren zijn alle landelijke trainingsactiviteiten uitgesteld. Dit om ook hier de niet-noodzakelijke reisbewegingen te verminderen. Ook in vele afdelingen wordt dit toegepast of overwogen.

Los van de teleurstelling dat wij de competitie hebben moeten onderbreken zijn wij erg blij nog te kunnen blijven trainen bij onze verenigingen en wij wensen iedereen daar veel spelplezier. Wij roepen op de protocollen binnen de verenigingen nauwgezet te volgen en hopen dat al onze leden deze pandemie gezond doorstaan.